توسعه کسب و کار چیست؟

توسعه، طبق تعریف دانشگاه کمبریج، فرآیندی که است طی آن، فری یا چیزی، “تغییر” نموده و “پیشرفت” می کند. در جامعه ی ما، معمولاً توسعه را مترادف با گسترش و بزرگ شدن فیزیکی می دانند و زمانیکه صحبت از “توسعه کسب و کار” می شود، برخی مدیران سریعاً می گویند: نه! فضای فعلی کافی است و پولی برای توسعه و گسترش نداریم، نیازی هم نداریم!

فیلم های عروسی دهه ۶۰ و ۷۰ را دیده اید؟ مدل های مو، لباس ها، نوع حرکات موزون و… بسیار جذاب و البته خنده دار است! وقتی دور هم نشسته و این تصاویر را می بینیم، بعضاً این سؤال برایمان پیش می آید که چرا این لباس را پوشیده ام؟! چرا این مدل مو؟! و چند چرای دیگر.

اما امروز، خود و سبک زندگی خویش را منطبق بر تغییرات محیط نموده و رصد می کنیم که مبادا از قطار تغییر، عقب بمانیم. “توسعه کسب و کار” نیز از شما دعوت می کند، فیلم ده سال پیش کسب و کار خود را تماشا کنید، ببینید چقدر تغییر داشته اید؟! ببینید در این ده سال، رقبا، کمپانی های کوچک و متوسط دنیا از کجا به کجا رسیده اند و شما چه تغییری داشته اید؟ در بسیاری از کسب و کارهای ایرانی بخصوص در حوزه صنعت، وقتی به گذشته نگاه می کنیم، چابکی، کیفیت و شرایط بهتری از امروز می بینیم! و نکته قابل تأمل این است که مدیرا ارشد کسب و کار، آن اندازه که به پرده منزل، مدل اتومبیل، برند کفش و ست کردن لباس اهمیت می دهند، برای توسعه کسب و کار خود، ارزش قائل نیستند.

عروسی دهه ۶۰

اکنون این سبک حرکات و لباس ها برای ما خنده دار است اما سیستم کسب و کار قدیمی منطبق بر صد سال قبل دنیا، هیچ تلنگری هم به ما وارد نمی کند!