بسته جامع نو شدن، شامل نقشه ی راه ویژه کسب و کارهایی است که می خواهند چابک، بهره ور، ممتاز و پیشرو باشند. عارضه یابی، طراحی سیستم آموزشی، تیم سازی، سیستم سازی و…، بخشی از این بسته جامع کسب و کار است که در حال نوسازی و بروزرسانی است.

مهدی زارع پورمؤسس و مدیرعامل

 • ۰۰

  روز

 • ۰۰

  ساعت

 • ۰۰

  دقیقه

 • ۰۰

  ثانیه